volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Positioneren P&O/HR als business partner

P&O/HR-functie ontwikkelt zich momenteel in veel organisaties tot business partner van het management. Als serieuze gesprekspartner, die betrokken wordt bij de totstandkoming van het ondernemingsplan en die invloed heeft op de koers van de organisatie.

 

Staat u ook voor deze uitdaging? Hoe pakt u als P&O/HR manager dat aan? Hoe ziet het management u nu? Als een uitvoerende en voornamelijk administratieve afdeling? Of heeft men hoge verwachtingen maar u weet niet hoe u dit moet oppakken? Wij helpen u de voorwaarden te scheppen om te komen tot de rol van business partner.

 

Onze visie

De ontwikkelingen in de markt en de koers die de organisatie kiest zijn van grote invloed op de medewerkers, leiderschapsstijl, werkprocessen en de financiële middelen. P&O/HR moet concreet laten zien wat ze kan en de meerwaarde laten zien van een goed strategisch personeelsbeleid dat direct afgeleid is van het organisatiebeleid.

 

Wij bieden advies en ondersteuning bij:

  • Businesscoaching, individueel of per team
  • Professionaliseren van de P&O/HR-medewerkers
  • Vertalen van organisatiestrategie naar een passend P&O/HR beleid
  • Borging van het P&O/HR –beleid
  • Training en workshops m.b.t. P&O vraagstukken

" Ik heb Roeli leren kennen als een zeer vakkundige, betrouwbare en warme collega. Ondanks de minimale inwerktijd heeft zij zich heel snel een plek toegeëigend als gesprekspartner voor de specialisten. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling van de afdeling P&O door haar positief kritische houding."

Fiona van de Hoeven, Maatschapsmanager St. Antoniusziekenhuis