volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Personeel en Organisatieadvies

Ontwerp:

Draai concept en design

 

Ontwikkelen website:

Brankomedia.nl

"In 2013 heeft Roeli Volkerink de Raad van Toezicht van Woningstichting Volksbelang Made begeleid bij haar zelfevaluatie. Roeli heeft dit duidelijk en gestructureerd aangepakt. Haar no-nonsense aanpak sloot goed aan bij de behoeften van de RvT. Zij heeft ervoor gezorgd dat de zelfevaluatie in een prettige sfeer verliep, waarbij de knelpunten voldoende boven tafel kwamen en heldere afspraken zijn gemaakt voor het vervolg."

Leny Braks, lid RvT Woningstichting Volksbelang Made