volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Personeel en Organisatieadvies

Is uw organisatiebeleid voldoende effectief?

Hoe vertaalt u uw organisatiestrategie naar een passend P&O beleid? Volkerink Organisatieadvies helpt u om met een frisse blik naar uw organisatiebeleid en de inzetbaarheid van uw medewerkers te kijken. Roeli Volkerink weekt los van het bestaande. Vanuit haar bedrijfskundige expertise draagt ze – zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen - nieuwe alternatieven aan.

 

De werkelijke oorzaak van het probleem

Volkerink Organisatieadvies achterhaalt de werkelijke oorzaak van het probleem. Functioneert een afdeling niet omdat de medewerkers onvoldoende functioneren? Of moet de oorzaak gezocht worden bij cultuur, leiderschapsstijl, onduidelijke werkprocessen of samenwerking met andere afdelingen? Of een combinatie daarvan?
Het één aanpakken, maar het ander laten liggen heeft niet het gewenste effect. Roeli Volkerink heeft oog voor de harde èn de zachte kant. Ze weet feilloos de pijnpunten te vinden en bij te dragen aan de oplossing!

 

Wij bieden advies, begeleiding & ondersteuning bij:

  • efficiency- en effectiviteitsvraagstukken
  • betere ondernemingsplannen
  • kritische zelfevaluaties en audits
  • (her)positionering van de P&O/HR afdeling

"In 2013 heeft Roeli Volkerink de Raad van Toezicht van Woningstichting Volksbelang Made begeleid bij haar zelfevaluatie. Roeli heeft dit duidelijk en gestructureerd aangepakt. Haar no-nonsense aanpak sloot goed aan bij de behoeften van de RvT. Zij heeft ervoor gezorgd dat de zelfevaluatie in een prettige sfeer verliep, waarbij de knelpunten voldoende boven tafel kwamen en heldere afspraken zijn gemaakt voor het vervolg."

Leny Braks, lid RvT Woningstichting Volksbelang Made