volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Gezondheidsmanagement

Een gezonde, vitale werknemer in een gezond bedrijf is het doel van gezondheidsmanagement. Onder gezondheidsmanagement verstaan wij gezondheid & vitaliteit. Dit is een breed begrip die verder gaat dan een griep of gebroken been en wat ook een preventief karakter heeft. Als werkgever kunt u investeren in bijvoorbeeld sportmogelijkheden, goede werkomstandigheden en gezond voedsel. Hiermee faciliteert en stimuleert u werknemers om gezond te leven. Dit betaalt zich terug in een fitte en betrokken medewerker die plezier heeft in zijn werk, een prettige collega is met wie fijn samenwerken is en die beter werk levert. Onder de juiste omstandigheden gaat het ziekteverzuim omlaag.

 

Wij bieden advies en ondersteuning bij:

  • Verzuimrisico analyse en plan van aanpak
  • Vormgeven Verzuimbeleid
  • Verzuimbegeleiding casuïstiek
  • Evaluatie e/o aanbesteding arbodienst
  • Modernisering ziektewet: BeZaVa (Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters)
  • Workshops met betrekking tot verzuimgesprekken, Wet Verbetering Poortwachter, casemanagement

Gezondheidsmanagement