volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Eigen risicodragerschap voor de WGA

Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) geeft u als organisatie de mogelijkheid om zelf het risico te dragen voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Eigenrisicodrager worden betekent dat u overstapt van een publieke verzekering (UWV) naar een private verzekering die u zelf kiest. Als eigenrisicodrager neemt u de WGA-uitkeringslasten van uw (ex)werknemers maximaal 10 jaar deels voor uw rekening.

 

Uw voordeel

Het voordeel voor u als werkgever is dat u in dat geval geen gedifferentieerde WGA-premie meer betaalt. Ook bent u niet meer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht maar heeft u zelf de regie over de begeleiding en re-integratie van uw (ex)medewerkers met een WGA-uitkering. Dit kan een flinke verlaging van uw kosten betekenen.

Dit lijkt financieel aantrekkelijk maar het is zeer aan te bevelen grondig onderzoek te doen en zaken tegen elkaar af te wegen alvorens dit besluit te nemen.

 

Wij bieden advies en ondersteuning bij:

  • Risico analyse verzuim en WIA
  • Besluitvormingsproces wel of geen Eigen risicodragerschap voor de WGA
  • Voorbereiding en implementatie van Eigen risicodragerschap voor de WGA
  • Workshops (Wat betekent risicodragerschap voor ons organisatie, voor mij als .........), (werkwijze nieuwe werkprocessen).