volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaarheid betekent niets anders dan dat werknemers gedurende hun arbeidsleven inzetbaar zijn op betaald werk. Duurzame inzetbaarheid zien wij als een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. De werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden die nodig zijn om werknemers optimaal te laten functioneren. De werknemers zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden up to date zijn en blijven en hebben een goede werk/privé balans. Dit is geen éénmalig project maar een voortdurend proces waarbij werkgever en werknemer in gesprek blijven en elkaar stimuleren tot verdere ontwikkeling. De basis voor duurzaam inzetbaarheid is gelegen in een balans tussen fysieke, mentale en sociale gezondheid.

Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan tevreden managers en werknemers en (betere) bedrijfsdoelstellingen.

 

Wij bieden advies en ondersteuning bij:

  • Bedrijfsanalyse met plan van aanpak
  • Implementatie van project(onderdelen)