volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Duurzame cultuurverandering

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Ook de consumentenvraag is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit alles noodzaakt organisaties te blijven investeren in nieuwe ontwikkelingen. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van organisatie maar ook van haar medewerkers. Als medewerkers niet meegenomen worden in deze ontwikkeling of ze zijn niet in staat mee te ontwikkelen, dan blijft de organisatieontwikkeling steken en worden doelstellingen niet behaald.

 

Effectief veranderen

In onze aanpak licht de focus op het meenemen van de medewerkers in de gewenste verandering. Medewerkers moeten het voelen en dragen. Wij helpen bij het scherp krijgen van de gewenste verandering, hoe dit te bereiken en op welke wijze de ingezette verandering geborgd kan worden in het dagelijkse werk. Ook is het goed om periodiek de gewenste verandering te evalueren en meten. Medewerkers en organisatie kunnen om allerlei redenen terugvallen in oude gewoontes. Na een evaluatie weet je waar je staat en moet bijsturen.

 

Wij bieden

  • Cultuuronderzoek
  • Advies en ondersteuning met betrekking tot gewenste verandering
  • Training van teams
  • Train de trainer (voor leidinggevende)
  • Ondersteuning bij implementatie van veranderingstraject
Duurzame cultuurverandering

"Ik heb Roeli leren kennen als een zeer betrouwbare, betrokken adviseur en een heel prettig mens. Het doel van het project waarvoor Roeli gevraagd werd was het werkelijk "laden"van de kernwaarden van het betrokken organisatie onderdeel. Roeli wist de juiste mensen te betrekken, van idee naar uitvoering vorm te geven en te inspireren tijdens dit proces. Haar kennis als HR professional was hierin onmisbaar."

Karin Burggraaf, Directeur Facilitair Bedrijf AMSTA