volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Samenwerking

Op specifieke vraagstukken e/o opdrachten rond arbo en re-integratie werken wij zonodig samen met Incentivo, netwerk van arbodeskundigen.