volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Roeli Volkerink, aangenaam

Ontwerp:

Draai concept en design

 

Ontwikkelen website:

Brankomedia.nl

De vrouw achter Volkerink Organisatieadvies is Roeli Volkerink. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als Personeel en Organisatieadviseur, zowel op de werkvloer als op managementniveau.

MDI-profiel van Roeli:
Analyseren, beslissingen nemen en samenwerken zijn sterke punten.

 

Roeli is een zogenaamde 'driepitter'. Ze scoort bovengemiddeld op de profielen geel, rood en blauw.

 

Dit betekent dat ze een bruggenbouwer is tussen verschillende typen mensen.