volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Roeli Volkerink, aangenaam

De vrouw achter Volkerink Organisatieadvies is Roeli Volkerink.
Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als Personeel en Organisatieadviseur, zowel op de werkvloer als op managementniveau. Daarnaast is ze als Associate Certified Mediator aangesloten bij het International Dispute Resolution (ADR).Roeli is te typeren als een 'no nonsense' type. Ze is recht door zee met respect voor de ander.

 

De mens als kapitaal.

Voor Roeli is de menselijke factor van groot belang. Het zijn de mensen die het doen in de organisatie. Daarom hecht ze veel waarde aan een optimale vertaalslag van een ondernemingsbeleid naar een strategisch personeelsbeleid. Roeli heeft zich verdiept in houding en gedrag van mensen en is gecertificeerd in Het Succes Insights Wiel.

 

Mijn drijfveer: Keep it short and simple!

Samen een goed product neerzetten dat functioneert. Maatschappij en organisaties veranderen voortdurend. Als adviseur moet je oog hebben voor de noodzakelijke bedrijfsmatige verandering maar tegelijkertijd mag je de menselijke factor niet uit het oog verliezen. Door mijn ervaring en opleiding heb ik een brede visie. Ik denk graag mee over wat de markt vraagt van organisaties, adviseer over strategische keuzes en wat dit betekent voor hun medewerkers. Organisatiedoelstellingen en inzetbaarheid van medewerkers zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe faciliteer je medewerkers goed faciliteren in hun ontwikkeling? Samen met de organisatie bekijken hoe problemen zorgvuldig maar effectief aangepakt kunnen worden. Daar gaat het om.

 

Meer weten over Roeli?

Maak een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek.
T. (06) 10 53 26 12 of stuur haar een mailtje

De vrouw achter Volkerink Organisatieadvies is Roeli Volkerink. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring als Personeel en Organisatieadviseur, zowel op de werkvloer als op managementniveau.

MDI-profiel van Roeli:
Analyseren, beslissingen nemen en samenwerken zijn sterke punten.

 

Roeli is een zogenaamde 'driepitter'. Ze scoort bovengemiddeld op de profielen geel, rood en blauw.

 

Dit betekent dat ze een bruggenbouwer is tussen verschillende typen mensen.