volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Mediation

Wat is Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing. Conflicten kunnen ontstaan tussen leidinggevende en werknemer, tussen twee ondernemers of tussen ondernemer en klant. Als partijen er samen niet meer uitkomen dan kan Mediation uitkomst bieden. Onder begeleiding van een onafhankelijke Mediator gaan partijen in gesprek met elkaar. De Mediator begeleidt partijen tijdens de gesprekken en maakt onderliggende belangen, vragen, zorgen zichtbaar. Vervolgens maakt de Mediator gemeenschappelijk belangen zichtbaar en begeleidt partijen in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen voor hun geschil.

 

Mediation kent meerdere voordelen. Aangezien partijen gezamenlijk tot afspraken komen kun je spreken van een win/win situatie. Hierdoor hebben partijen doorgaans een verbeterde verstandhouding. Er wordt ook niet van bovenaf door een derde een besluit genomen. Dit scheelt ook nog eens veel tijd en juridische kosten.

 

Wij bieden Mediation aan in de volgende situaties:

  • Verschil van mening met betrekking tot verzuim en re-integratie
  • Arbeidsgeschillen over bv. functioneren, houding & gedrag.
  • Exit-mediation met betrekking tot beëindigen van de arbeidsrelatie.
  • Klein zakelijke geschillen over bijvoorbeeld dienstverlening aan een klant, samenwerking tussen twee (MKB) ondernemers.