volg VO op linkedinvolg VO op facebookvolg VO op twitter

© 2013 Volkerink Organisatieadvies

Coaching

We leven in een maatschappij waarin veel ontwikkelingen plaatsvinden en veranderingen elkaar snel opvolgen. Voor organisaties betekent dit in hoge mate alert blijven op deze ontwikkelingen en hierop pro-actief inspelen. Organisaties passen zich doorlopend aan door bijvoorbeeld innovaties in product- of dienstverlening, aanpassing van bedrijfsprocessen, toepassen efficiency maatregelen of herstructurering van de organisatie. Dit vraagt een groot aanpassingsvermogen van medewerkers. Flexibiliteit en een doorlopende persoonlijke ontwikkeling zijn hier de kernwoorden. Een coach kan een belangrijke bijdrage leveren door enerzijds het leerproces te versnellen, anderzijds ook juist de grenzen van het leervermogen zichtbaar maken.

 

Onze aanpak

Wij gebruiken afhankelijk van de coachvraag verschillende werkvormen. Hierbij maken wij gebruik van verschillende theorieën zoals de Transactionele Analyse, Systeemtheorie en Ethologie. Ook is het mogelijk voorafgaand aan het coachtraject de MDI Talentenanalyse uit te voeren. Dit is een persoonlijkheidstest dat een goed beeld geeft van het natuurlijk gedrag van de kandidaat en het responsgedrag wat de kandidaat onder invloed van zijn of haar omgeving laat zien. Tijdens het coachtraject kunnen onderdelen van dit rapport meegenomen worden in de afzonderlijke werkvormen.

 

Wij bieden 

  • Coachen van individuele medewerkers bij loopbaanvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling of mobiliteitstrajecten
  • Coachen van teams bij organisatieveranderingen, samenwerkingsproblemen
  • Coachen van managers bij loopbaantrajecten en persoonlijke ontwikkeling